info@btl.tl 3311539

๐๐“๐‹, ๐„.๐- ๐ƒ๐๐…๐Œ: ๐„๐ง๐ค๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ฎ ๐Š๐จ๐จ๐ซ๐๐ž๐ง๐š๐ฌ๐š๐ฎ๐ง ๐ค๐จ๐ง๐š-๐›๐šฬ ๐Š๐จ๐ฆ๐›๐š๐ญ๐ž ๐‘๐ž๐ณ๐ข๐ฌ๐ญ๐žฬ๐ง๐ฌ๐ข๐š ๐€๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐ค๐ซ๐จฬ๐›๐ข๐ฎ ๐›๐š ๐„๐ฆ๐š & ๐›๐š ๐€๐ฆ๐›๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž

Díli, 13/05/2024, Prezidente Komisaun Ezekutiva BTL, E.P, Carlos Peloi dos Reis, enkontru ho enkontru ho ekipa hosi Diresaun Nasionál Farmasia no Medikamentu (DNFM), Ministériu Saúde (MS), iha Prezidente KE BTL, E.P nia knaar fatin, Caicoli, Díli.

Objetivu enkontru ne’e, hodi hodi koordena ho BTL, E.P liga ba servisu integradu ne’ebé hodi haree ba asuntu kombate rezisténsia antimikróbiu ba ema nomos ba ambiente.

Diretór Nasionál Farmásia no Medikamentu (DNFM), Delfim da Costa Xavier Ferreira, hatete koordenasaun ba servisu hamutuk kona-bá asuntu kombate rezisténsia anti mikróbiu ba ema no ba ambiente ne’e, sosialmente iha ligasaun ho BTL, E.P, liu-liu kona-bá oinsá atu halo tratamentu ba bee moos, nune’e labele fó impaktu ba ema nia saúde.
 
“๐‘‚โ„Ž๐‘–๐‘› ๐‘Ž๐‘š๐‘– ๐‘š๐‘Ž๐‘– โ„Ž๐‘Ž๐‘™๐‘œ ๐‘˜๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘ข๐‘› ๐‘–โ„Ž๐‘Ž ๐‘Ž๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘ข ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘Ž, ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘Ž ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘ข ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘ข ๐‘™๐‘–๐‘ข-๐‘™๐‘–๐‘ข ๐‘Ž๐‘ก๐‘ข โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘’ ๐‘๐‘Ž ๐‘˜๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘ก๐‘ข ๐‘˜๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’ฬ๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘–๐‘˜๐‘Ÿ๐‘œฬ๐‘๐‘–๐‘ข ๐‘๐‘Ž ๐‘’๐‘š๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘œ๐‘  ๐‘๐‘Ž ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘ ๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘–๐‘”๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘ข๐‘› โ„Ž๐‘œ ๐ต๐‘‡๐ฟ, ๐ธ.๐‘ƒ ๐‘›๐‘’’๐‘’๐‘๐‘’ฬ ๐‘š๐‘Ž๐‘˜ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘ง๐‘Ž ๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘Žฬ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ข ๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’ โ„Ž๐‘Ž๐‘™๐‘œ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ข ๐‘๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘’. ๐ผโ„Ž๐‘Ž ๐‘›๐‘’’๐‘’ ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘ข โ„Ž๐‘Ž๐‘š๐‘ข๐‘ก๐‘ข๐‘˜, ๐‘Ž๐‘ก๐‘ข โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘’ ๐‘๐‘Ž ๐‘˜๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘‘๐‘Ž๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘’, ๐‘™๐‘–๐‘ข-๐‘™๐‘–๐‘ข ๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘™๐‘’ โ„Ž๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘ก๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘ ๐‘–๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘›๐‘’’๐‘’๐‘๐‘’ฬ ๐‘š๐‘Ž๐‘˜ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘—๐‘ข๐‘‘๐‘–๐‘˜๐‘Ž ๐‘’๐‘š๐‘Ž ๐‘›๐‘–๐‘Ž ๐‘ ๐‘Ž๐‘ขฬ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘ขฬ๐‘๐‘™๐‘–๐‘˜๐‘ข”, dehan DNFM Delfim.

Iha sorin seluk, liuhosi sorumutu ne’e, hodi husu mos Prezidente KE BTL, E.P nia disponibilidade atu hola parte ou sai mos membru ba Komisaun Nasionál ba Rezisténsia Antimikróbiu nian nomos Diretór Nasionál balun bele hola parte mos iha Komisaun Téknika nian. Asuntu ikus nian, ekipa DNFM konfirma mos kandidatu Fellowship hosi BTL, E.P no akompaña hosi jestór BTL, E.P nian, atu partisipa iha atividade abertura ba programa ida hosi Fleming Fund nian kona-bá ๐น๐‘’๐‘™๐‘™๐‘œ๐‘ค๐‘ โ„Ž๐‘–๐‘: ๐‘‡๐‘–๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ-๐ฟ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’ ๐‘‚๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜๐‘ โ„Ž๐‘œ๐‘, ne’ebé sei realiza aban.

Hafoin parte DNFM hato’o tiha asuntu ou informasaun ne’e hirak ne’e, Prezidente KE BTL, E.P hatete, nia parte prontu atu kolabora, nune’e bele servisu hamutuk ho MS liu-liu DNFM ba futuru.


Fahe ba Sosial Media:


Parceria