info@btl.tl 3311539

๐๐“๐‹, ๐„.๐ ๐‡๐š๐ฆ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ค ๐ก๐จ ๐Œ๐‚๐€-๐“๐‹, ๐ˆ.๐, ๐Œ๐‚๐‚ ๐Š๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐š ๐„๐ง๐ค๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ฎ ๐ก๐จ ๐’๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž๐œ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐  ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‹๐‹๐‚

Díli, 28/05/2024. Vise-Prezidente Komisaun Ezekutiva BTL, E.P, ba Asuntu Sistema Bee, Saneamentu no Drenajen, Sr. Gustavo da Cruz, akompaña hosi Diretór DEI BTL, E.P no Jestór RP & GIS, hamutuk ho MCATL, I.P no MCC hala’o reuniaun ba loron daruak nian ho ekipa hosi Stantec Consulting International LLC, iha Timor-Plaza.
 
Reuniaun ne’e, hodi kontinua halo negosiasaun kona-bá servisu Project Management Consultant (PMC), ligadu ho projetu Millennium Challenge Corporation (MCC) nian.
 
Durante sorumutu ba loron daruak nee, konsege finaliza ona negosiasaun tanba Stantec konkorda ona ho kustu nomos durasaun tempu ba implementasaun servisu PMC nian.


Fahe ba Sosial Media:


Parceria